Simon and brown trout, K river

Simon and brown trout, K river

Good brown trout from I river

Good brown trout from I river

Ales and brown trout

Ales and brown trout

Ales and trophy Marble trout

Ales and trophy Marble trout

Good Rainbow trout, Spring Slovenia

Good Rainbow trout, Spring Slovenia

Idrijca hybrid

Idrijca hybrid

Trophy Sava Grayling

Trophy Sava Grayling

Jeremy and smaller Marble trout

Jeremy and smaller Marble trout

Jeremy and  great Rainbow trout

Jeremy and great Rainbow trout

Jeremy and his trophy Marble trout in rain

Jeremy and his trophy Marble trout in rain

Jerremy and his trophy Marble trout

Jerremy and his trophy Marble trout

Pale Marble trout

Pale Marble trout

Little Marble on dry fly

Little Marble on dry fly

Good Rainbow trout S river

Good Rainbow trout S river

Fishing Slovenia, great Rainbow

Fishing Slovenia, great Rainbow

Another great Rainbow trout

Another great Rainbow trout

Great small stream Rainbow

Great small stream Rainbow

Trophy Soca rainbow trout

Trophy Soca rainbow trout

Nice rainbow trout from Sava

Nice rainbow trout from Sava

Tom and October rainbow trout

Tom and October rainbow trout

Rob and Rainbow Autumn

Rob and Rainbow Autumn

Autumn fishing, great Rainbow trout

Autumn fishing, great Rainbow trout

Mike and great Rainbow trout

Mike and great Rainbow trout

Mike and his trophy Rainbow trout

Mike and his trophy Rainbow trout